Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych,  związku z korzystaniem z naszych usług.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z serwisu internetowego pod adresem „www.ese-service.com”, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka European Service Exchange Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496033 oraz nasi partnerzy z którymi współpracujemy, do których przekazujemy dane osobowe celem wyszukania dla Ciebie partnera biznesowego, oraz pracodawcy i pracy dostosowanej dla Twoich potrzeb w związku z realizację zadań pośrednictwa pracy, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na Twoje żądanie udostępnimy Ci informacje o partnerach do których zostały przekazane Twoje dane.

W związku z przetwarzaniem danych, Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie osobom zajmującym się marketingiem, rekrutacją i kadrze decydującej o zatrudnieniu oraz osobom odpowiadającym za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych.

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Naszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych takich jak: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon. Dodatkowo, masz możliwość podania innych swoich danych jak np. danych identyfikacyjnych swojej firmy, kwalifikacji zawodowych, czy adresu zamieszkania.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji zadań związanych z przedstawieniem ofert naszej firmy. Informacje takie nie będą ujawniane jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym, oprócz naszych zaufanych partnerów dla celów związanych z procesem rekrutacji i selekcji pracowników, oraz pozyskiwaniem partnerów B2B, chyba że obowiązek ujawnienia tych danych będzie obowiązkowy na podstawie przepisów prawa np. w celu ujawnienia ich sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy uprawnione organy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Wysyłając do Nas wiadomość poprzez witrynę ese-service.com, a także kontaktując się telefonicznie lub mailowo, wyrażasz zgodę na przekazanie oferty marketingowej Naszej firmy. W dowolnym czasie możesz zmienić swoją decyzję i anulować zgodę na przekazywanie ofert marketingowych.

Wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych celów.

Podstawa prawna i cel gromadzenia danych?

Gromadzone przez Nas informacje wykorzystujemy do celów dostosowania dla Ciebie jak najlepszej oferty:

– wysyłania do Ciebie najbardziej dopasowanych ofert związanych z rekrutacją do pracy;

– przekazywania Twoich danych podmiotom trzecim w celach realizacji procesu rekrutacyjnego;

– przekazywania danych podmiotom zainteresowanych współpracą;

– przedstawiania dopasowanej dla Ciebie oferty współpracy marketingowej i doradczej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia naszych usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania wysłanego przez Ciebie do nas zapytania w drodze mailowej/telefonicznej, bądź aplikowania przez Ciebie na konkretne stanowisko pracy – jest to tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych do podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu powinieneś się z Nami skontaktować. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem:  rodo@ese-service.com

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO).

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

Pliki cookies

Na Naszej stronie wykorzystujemy mechanizm plików cookies. Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa za pomocą, której przeglądasz strony internetowe. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Twoja tożsamość nie jest ujawniana za pomocą plików cookies. W każdym wypadku możesz może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując odpowiednie opcje przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

Przystępując do korzystania z serwisu www.ese-service.com, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.