Rynek pracy pracownik – pracodawca

Pośrednictwo biznesowe w celu kontaktowania ze sobą pacowników w różnych formach zatrudnienia. Rynek niemiecki, francuski i belgijski.

Rynek pracy B2B
firma – podwykonawca

Pośrednictwo biznesowe w celu kontaktowania ze sobą firm do podjęcia współpracy nazasadach B2B – firma – firma. Rynek niemiecki, francuski i belgijski.

usługi budowlane
usługi montażowe
usługi produkcyjne
usługi rolnicze
usługi porządkowe
usługi hotelarskie

Wprowadzanie produktów i usług na rynek zagraniczny

Realizacja komunikacji biznesowej z rynkiem zagranicznym. Wspieramy klientów we wprowadzaniu produktów i usług na rynek niemiecki, francuski i belgijski. W zakresie naszychdziałań znajdują się kampanie komunikacyjne, działania marketingowe, doradztwo oraz w razie potrzeby wsparcie administracyjne i formalne.